Den Haag gestart met kap van 121 bomen langs Scheveningseweg

  Gemeente Den Haag is maandag 13 augustus begonnen met de kap van 121 bomen langs de Scheveningseweg. De gemeente zet er vaart achter, nu na maanden van discussie met bewoners en organisaties, de voorzieningenrechter vorige week groen licht gaf voor de kap.

  De Scheveningsweg in 1778 met banken en lommerrijke wandelpaden aan beide zijden. Pen en penseel door Paulus Constantijn de la Fargue.

  Voor negen bijzondere, veelal monumentale bomen, is de kapvergunning opgeschort. De 121 bomen moeten wijken omdat de tramrails langs de Scheveningseweg moeten worden hersteld. Deze zijn dusdanig verzakt dat trams alleen nog stapvoets over het tracé kunnen rijden. Over de noodzaak van het herstel bestaat geen discussie, maar over de wijze waaróp de sporen zouden moeten worden vernieuwd wel.

  Kort geding door Bomenstichting
  De Haagse vervoerder HTM en de gemeente Den Haag wilden hiertoe 130 bomen van de in totaal 323 laten verwijderen. Onder meer de Haagse Bomenstichting had tegen de kapvergunningen bezwaar omdat kap haar inziens niet per se nodig was. Zij spande daarom een kort geding aan. Zij is van mening dat de gemeente Den Haag veel te weinig oog heeft voor het beeldbepalende groen en de cultuurhistorische waarde van de dubbele rij bomen langs de bekende Scheveningseweg.

  De voorzieningenrechter besliste dat er voor ’121 van de 130 bomen voldoende aangetoond is dat het noodzakelijk is om ze te kappen’. Van negen bijzondere bomen is dat minder noodzakelijk. Deze mogen voorlopig nog blijven staan: de gemeente moet in de komende zes weken aantonen of het echt noodzakelijk is dat ze plaatsmaken.

  Boomviaducten als alternatief
  Het betreft zeer oude, beeldbepalende bomen: hiervan waren er zo’n 25 aangemerkt. Clara Visser van de Haagse Bomenstichting is opgelucht dat in ieder geval deze bomen voorlopig gespaard blijven, maar betreurt dat de rest van de bomen nu toch moet wijken. „Jammer dat er zo veel bomen om moeten, terwijl er zoveel alternatieven zijn.’’ Visser doelt hiermee onder andere op boomviaducten die de gemeente van plan was te plaatsen om 13 van deze 25 bijzondere bomen. Met het op deze manier beschermen van de wortels zouden deze historische bomen behouden kunnen blijven. Uiteindelijk zag de gemeente hier echter toch vanaf.

  De bomen die worden gekapt zijn voornamelijk kastanjes en lindes. Een deel van de kastanjes lijdt aan kastanjebloedingsziekte, maar lang niet allemaal of hooguit in lichte mate, aldus Visser. Een stuk of dertig overwegend lindes zal worden verplaatst, maar Visser heeft er een hard hoofd in hoeveel van deze bomen en ook andere bomen de hele operatie zullen overleven.

  (Tekst gaat door onder foto)

  Kap bomen Scheveningseweg gaat door
  De huidige Scheveningseweg in Den Haag. (Foto: Haagse Bomenstichting)

  Betonnen fundering tramrails
  Daarom dient er op 23 augustus nog een nieuw kort geding over de wijze van funderen van de te verleggen tramrails. Er is namelijk gekozen voor een betonnen bak die volgens de Bomenstichting en ook SOS Den Haag schadelijk zal zijn voor veel boomwortels en dus uiteindelijk funest voor de bomen. Dit terwijl er in hun opinie een goed alternatief bestaat voor een lichtere fundering. Volgens een woordvoerster van de gemeente echter hebben diverse gespecialiseerde bureaus de situatie ter plekke goed bekeken en zullen de bomen prima kunnen (blijven) wortelen.

  Piramidale iepen
  De woordvoerster benadrukt dat de gemeente een boom voor een boom plant. Er geldt immers herplantplicht in Den Haag. De bomen die nu moeten plaatsmaken voor de te verleggen tramrails, krijgen alle een vervanging. En dit zullen bovendien al grote maten bomen zijn, geen kleine jongens. Maar volgens de Haagse Bomenstichting zal het historische beeld dat er nu is, met bomen die een prachtig koepeldak vormen over het tramspoor heen, niet meer terugkomen met de nieuwe bomen. Die zouden volgens Visser onder meer uit piramidale iepen en lindes bestaan.

  Quickscan door Bert Maes
  Onlangs maakte Ecologisch Adviesbureau Bert Maes in opdracht van de Bomenstichting een quickscan van de Scheveningseweg. Hieruit blijkt dat deze weg een uniek fenomeen is uit de 17e eeuw, en dat met name de cultuurhistorische en de ecologische waarde van het groen nog onvoldoende belicht en met elkaar verbonden zijn. En dat er juist kansen liggen voor de gemeente Den Haag om de beplanting van de Scheveningseweg in haar oude luister te herstellen en zij zo „een voorbeeldfunctie kan vervullen voor andere top-groen-elementen in Den Haag en elders in het land.’’ Maes sluit zijn quickscan af met een concreet stappenplan hiertoe.

  Over de oorspronkelijke aanleg van de Scheveningsweg schreef Kees Stal het boek ’Een wonder-werck, door menschen handen’. Vorig jaar is dit door Muzee Scheveningen uitgebracht.

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties