Hortipoint Een goede waterkwaliteit is de basis voor een gezond gewas

    Een goede waterkwaliteit is de basis voor een gezond gewas

    0

    Advertorial – Een goede waterkwaliteit is de basis voor een gezond gewas. Van Iperen vroeg vier telers naar hun ervaringen met de diverse waterpunten binnen de teelt. Water uit de teelt komt terecht in de drainwatersilo en bevat resten van gewasbeschermingsmiddelen en andere vervuiling. Om te voorkomen dat dit water vervuild weer in de kas terecht komt, is behandeling noodzakelijk. Vaak gebeurt dit met een UV-ontsmetter. Het is daarna van belang het ontsmette water schoon te houden. Mike Zuidgeest vertelt over het belang van schoon water voor de teelt van zijn gerbera’s.

    Reageer op dit artikel

    avatar