Gelderse verplaatsingsregeling nu ook voor kleinere gebieden

  De Gelderse verplaatsingsregeling voor glastuinbouwbedrijven maakt voortaan ook verplaatsing van kassen mogelijk naar kleinere glastuinbouwgebieden in Gelderland. Wel is het budget van de aangepaste subsidieregeling, die open gaat van 29 oktober tot en met 14 december 2018, omlaag gegaan van €5 miljoen naar €3 miljoen.

  Verplaatsing van solitair gelegen kassen was in de bestaande regeling alleen mogelijk naar de twee glastuinbouwontwikkelingsgebieden Bergerden-Huissen en Bommelerwaard. Via de aangepaste regeling kan dat nu ook gebeuren naar de drie regionale clusters voor glastuinbouwontwikkeling Tuil, Est en Voorst en naar reserve-glastuinbouwontwikkelingsgebieden.

  Foto: Shutterstock

  Per aanvraag bedraagt de subsidie maximaal €1 miljoen. De hoogte van de subsidie bedraagt 40% van de investeringskosten op de nieuwe locatie. De subsidie kan echter niet hoger zijn dan het aantal te saneren vierkante meters kas vermenigvuldigd met €25.

  Voor deelname aan de regeling geldt een reeks voorwaarden. Zo dient een ondernemer aan te tonen dat het te verplaatsen bedrijf de afgelopen drie kalenderjaren (dus: 2015, 2016 en 2017) volwaardig in bedrijf is geweest. Omdat het om een tenderregeling gaat, is het van groot belang aan alle subsidievereisten te voldoen en de aanvraag direct te voorzien van alle benodigde stukken (zoals jaarrekeningen en begrotingen) om zaken aan te tonen. De best beoordeelde aanvragen komen het eerst voor subsidie in aanmerking.

  Sprokkellocaties
  Naast de te saneren eigen kassen kan de aanvrager ook kassen saneren van andere eigenaren op andere locaties in de provincie Gelderland. Voor deze zogenaamde sprokkellocaties gelden dezelfde voorwaarden als voor de eigen locatie: de bestemming glastuinbouw moet van het perceel af en de kassen met bijbehorende bedrijfsgebouwen dienen te worden gesloopt.

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties