Glastuinder blijft goed gestemd over eigen bedrijf

  Het vertrouwen dat glastuinbouwondernemers in hun bedrijf hebben, is in het tweede kwartaal van 2018 met 1 indexpunt omhoog gegaan. De index is de afgelopen vijf kwartalen redelijk stabiel. Ook de stemming onder glastuinders over de huidige situatie ging iets omhoog, terwijl de verwachting van ondernemers voor over twee à drie jaar onveranderd bleef. Dat blijkt uit de jongste Agro Vertrouwensindex, een barometer die wordt samengesteld uit een vertrouwens- en stemmingsindex.

  Sinds eind 2014 is de stemmingsindex van de glastuinbouw gestaag gestegen tot het eerste kwartaal van 2017. Na een daling in het tweede kwartaal van 2017 lijkt deze nu al enkele kwartalen te zijn gestabiliseerd. De index begeeft zich de afgelopen vier kwartalen net onder de 30 punten. De stemmingsindex, die de huidige situatie op het bedrijf weergeeft, steeg in het tweede kwartaal van 2018 met slechts 2 punten. Er zijn dus nog altijd veel meer ondernemers die een positief oordeel hebben dan ondernemers die negatief oordelen over de huidige bedrijfssituatie.

  Minder tevreden over conjunctuur
  Hoewel de stemmingsindex dus ruim boven het nulpunt blijft, blijken de ondernemers nog steeds minder tevreden over de afgelopen twaalf maanden. De conjunctuurindex, die ondernemers twaalf maanden laat terugkijken, steeg wel met 1 punt maar blijft negatief (-9 punten). Dus zijn er meer ondernemers negatief over de laatste twaalf maanden dan positief. Veel veranderde er echter niet. Ook niet bij de onderliggende verklarende factoren. De grootste verandering ten opzichte van een kwartaal eerder was een stijging van 2,3 punt bij de productie-index. Bij andere factoren wijzigde de mening van ondernemers zich minder.

  Het vertrouwen dat ondernemers hebben in hun bedrijfssituatie op de middellange termijn, de toekomstverwachting voor over twee à drie jaar, is in het tweede kwartaal van 2018 bijna gelijk aan het eerste kwartaal van datzelfde jaar.

  Verwachtingen komende twaalf maanden
  Over de komende twaalf maanden zijn glastuinbouwondernemers een stuk positiever geworden dan in het eerste kwartaal het geval was. Nog altijd zijn er net iets meer ondernemers met negatieve dan positieve verwachtingen voor de komende twaalf maanden. De index bleef daardoor net onder nul. Lagere kosten en productie en een flink betere opbrengstprijs zijn de verwachtingen van glastuinders voor de komende twaalf maanden. Hierdoor zal volgens ondernemers de omzet weer een positieve invloed hebben op het bedrijfsresultaat.

  De Agro Vertrouwensindex is een initiatief van LTO Nederland, Flynth, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Wageningen Economic Research.

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties