Jaarresultaten Vlaamse land- en tuinbouw 2018 lopen terug

  De omzet van de Vlaamse land- en tuinbouw zal in 2018 met 6% teruglopen tot 5,2 miljard euro, zo verwacht de Boerenbond. Het herstel van vorig jaar, zet zich dus niet door.

  In de plantaardige sector daalt de omzet in 2018 met 5,8% ten opzichte van het gemiddelde  van 2012-2017. De daling wordt vooral veroorzaakt door de droogte waardoor de productie tegenviel en de groei van planten achterbleef. Bij de dierlijke productie valt de omzet vooral tegen door slechte prijsvorming.

  De omzet van de boomkwekerij daalde minder dan de plantaardige sector in het algemeen. De verwachting is dat de omzet van de boomkwekerij in 2018 met 2% afneemt ten aanzien van het meerjarig gemiddelde. de afname heeft vooral te maken met het achterblijven van de groei van de planten dit jaar en doordat er voor de kleinere maten lagere prijzen worden betaald. Overigens zijn de verschillen in de boomkwekerij op bedrijfsniveau en tussen vollegrond en containerteelt groot.

  Azalea’s vormen binnen de sierteelt een uitzondering. Hier wordt een grote daling van zowel het aantal geproduceerde planten als de prijzen verwacht. De vraag naar azalea’s is drastisch teruggevallen en er worden slechts moeizaam nieuwe markten gevonden.

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties