Kamer stemt in met motie voor proeven natuurinclusief bouwen

  De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen die de regering vraagt om proeven uit te voeren met natuurinclusief bouwen. De motie is ingediend door D66-Kamerlid Faissal Boulakjar en kreeg voldoende steun. Naast de Kamer toonde demissionair minister Ollongren van Binnenlandse Zaken, die verantwoordelijk is voor het woningbouwbeleid, zich eveneens positief over de motie.

  Naast Boulakjars D66-fractie stemden nog twaalf andere partijen voor de motie. Tegenstand was er van vier van de zeventien fracties. VVD, PVV, FVD & JA21 staan niet achter de proef met natuurinclusieve wijken. VVD en PVV hadden in het overleg over het bouwbeleid al aangegeven vooral in te willen zetten op snel en veel bouwen, en hierbij weinig ruimte te zien voor andere doelstellingen.

  ‘Aandacht voor natuurinclusiviteit’

  Demissionair minister Ollongren gaf bij het indienen van de motie aan zich er in te kunnen vinden. „Daar wordt eigenlijk al aan gewerkt,” aldus de minister over het verzoek om proeftuinen voor natuurinclusieve bouw. Ze geeft aan dat het kabinet al bezig is met natuurinclusiviteit en dat er al rapporten en deals hierover bestaan. „Kortom, het heeft de aandacht,” aldus de bewindsvrouw.

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties