LTO blij met waardering kabinet, maar kritisch op landbouwvisie LNV

  LTO Nederland is blij met de waardering die boeren en tuinders van de regering krijgen in zowel de troonrede als de Miljoenennota. Tegelijkertijd moet landbouwminister Carola Schouten, wat voorzitter Marc Calon betreft, haar onlangs gepresenteerde landbouwvisie wel concreter maken.

  De LTO-voorzitter beschouwt de op Prinsjesdag uitgesproken waardering van het kabinet voor de sector als een blijk van erkenning van de bijdrage die de land- en tuinbouw aan economie, welvaart en welzijn leveren. „Troonrede en Miljoenennota zijn als deze zomer: warm en droog”, aldus Calon. Hij verwijst daarbij naar het afgelopen extreem droge en warme groeiseizoen dat bij individuele boeren en tuinders tot behoorlijke schade heeft geleid.

  Over de landbouwvisie van Schouten zegt hij „best enthousiast” te zijn. De toon is goed en de minister heeft volgens hem een goede koers uitgezet. Maar Calon heeft ook kritiek. „Er wordt in de Miljoenennota veel aan de visie gerefereerd, maar erg concreet is die nog niet. LTO Nederland komt daarom half oktober met een inventarisatie van lopende projecten en programma’s die aansluiten bij de landbouwvisie van het Kabinet.”

  Plantgezondheid
  Calon noemt het plan van het kabinet voor een fonds met €75 miljoen voor jonge boeren een goed signaal, al mogen de verschillende begrotingen volgens hem op onderdelen wel scherper en concreter. Zo wil LTO Nederland bijvoorbeeld voor plantgezondheid €60 miljoen, een actievere rol van het labinet bij het activeren van werkzoekenden, afschaffing van de assurantiebelasting voor de Brede Weersverzekering en versterking van de positie van boeren en tuinders in de keten.

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties