LTO Glaskracht: Plantgezondheid eindelijk speerpunt bij LNV

  LTO Glaskracht Nederland is positief over de plannen van het kabinet voor 2019. Ze voelt zich gesteund in haar ambities door de waardering die koning Willem-Alexander gisteren in de troonrede uitsprak voor onder meer de glastuinbouw. Glastuinbouwvoorman Sjaak van der Tak is blij met de prioriteit die het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) geeft aan geïntegreerde gewasbescherming, gezonde bodem en biodiversiteit. Die liggen volgens hem in lijn met de ambities uit Verantwoorde Glastuinbouw, de visie van LTO Glaskracht.

  De door het kabinet aangekondigde verbeteringen op het gebied van gewasbescherming en plantgezondheid, sluiten volgens Van der Tak aan bij het voorstel van LTO Glaskracht voor een nieuw stelsel Groene Gewasbescherming. „Samen met LTO Nederland bepleiten we een noodzakelijk extra financiële inzet op dit onderwerp ter grootte van €60 miljoen voor de komende vijf jaar.”

  Sjaak van der Tak, voorzitter LTO Glaskracht Nederland

  Het kabinet komt de snijbloementeelt volgens Van der Tak tegemoet door aandacht te hebben voor zogeheten kleine toepassingen. „Dat biedt kansen voor de omschakeling naar een duurzame teelt met minimale chemie. Het ministerie van LNV stelt budget beschikbaar voor kennisontwikkeling op het terrein van plantgezondheid. Dat is cruciaal voor verdere vergroening van de teelt. Wij vertrouwen erop dat LNV ook investeert in de ambities van de glastuinbouw om de weerbaarheid van plant- en teeltsystemen te vergroten.”

  Extra geld voor waterkwaliteit
  LTO Glaskracht noemt het extra geld waarmee het kabinet komt voor verbetering van de waterkwaliteit goed nieuws voor glastuinders. Diverse projecten die al in de steigers staan, hebben een extra bijdrage nodig om de onrendabele top mee te kunnen financieren. LTO Glaskracht hoopt daarnaast dat het kabinet de beperking van de emissie van gewasbeschermingsmiddelen en medicijnen naar het oppervlaktewater meer aan elkaar koppelt. Bijvoorbeeld door een extra zuiveringsstap bij de rioolwaterzuiveringen.

  Zorg over vrije handel
  LTO Glaskracht is bezorgd over de nog ongewisse uitkomst van de aanstaande brexit. De effecten van de brexit en van oplopende handelsconflicten in andere delen van de wereld vormen volgens haar een bedreiging voor de vrije internationale handel. Recente berekeningen voorspellen 6% kostenstijging als gevolg van de brexit. „Een dergelijke verzwaring van lasten is funest voor de glastuinbouw, waarin alle bedrijven zo sterk afhankelijk zijn van de internationale markt. Het zet de bedrijfsresultaten en de werkgelegenheid zwaar onder druk”, aldus Van der Tak. Tegen die achtergrond roept LTO Glaskracht Nederland het kabinet op alles op alles te zetten voor een zo soepel mogelijke brexit met minimale handelsbelemmeringen.

  Pleidooi voor behoud sectorfondsen
  Van der Tak ziet niets in de plannen van het kabinet om de sectorfondsen op te heffen om zo vaste dienstverbanden te stimuleren. Als het aan het kabinet ligt komt er een landelijk systeem met hoge premie voor tijdelijke arbeid en lage premies voor dienstverbanden voor onbepaalde tijd. „Dat houdt echter geen rekening met sectoren die vanwege de natuur en haar seizoenen sterk van seizoensarbeid afhankelijk zijn. LTO Glaskracht bepleit de mogelijkheden om op enig niveau, sectorale WW-premies te blijven hanteren.”

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties