Meer onttrekkingsverboden uit oppervlaktewater

  Het aantal onttrekkingsverboden uit oppervlaktewater neemt verder toe. Dit betekent dat  op meer plekken het openbaar groen niet meer bewaterd mag worden met water uit sloten, vaarten en plassen. Waterschappen roepen de gebruikers van oppervlaktewater dringend op om de onttrekkingsverboden na te leven.

  (Foto: Ronald Bakker)

  Dit meldt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling in de droogtemonitor van 9 augustus. Gebieden waar geen water aangevoerd kan worden, kampen door de langdurige droogte met lage grondwaterstanden en het droogvallen van watergangen. De huidige neerslag kan dat bij lange na niet compenseren. Er is zo’n twee tot drie maanden normaal Nederlands weer met regen nodig voordat het water weer op peil is.

  Het Waterschap Brabantse Delta heeft daarom het onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater uitgebreid. Het gaat om de bemalingsgebieden Westland en het poldergebied ten westen van de bemalingsgebieden Hogediep en Nieuw-Vossemeer. Voor het stroomgebied De Ligne geldt inmiddels ook een totaalverbod. Daarmee kent het merendeel van het werkgebied van de Brabanste Delta een totaalverbod. Een totaalverbod betekent dat zowel bedrijven als particulieren geen oppervlaktewater meer mogen gebruiken.

  Ook Waterschap Aa en Maas heeft het onttrekkingsverbod sinds 1 augustus uitgebreid. Vanaf 29 juni geldt er al een algeheel onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater voor het gehele gebied van Aa en Maas ten zuiden van de lijn ‘s-Hertogenbosch – Nuland – Herpen. Vanwege de aanhoudende droogte is per 1 augustus het onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater uitgebreid met de gebieden Koningsvliet, Sambeekse Uitwatering en de Lage Raam.

  Waterschap Vallei en Veluwe heeft het onttrekkingsverbod van oppervlaktewater – dat voor een groot deel van het werkgebied geldt – sinds 4 augustus uitgebreid naar het inlaatgebied Terwolde. Het gaat hier om een gedeeltelijk onttrekkingsverbod, Dit betekent dat voor het beregenen van gras en mais geen water meer mag worden gebruikt uit oppervlaktewater.

  In Limburg heeft het Waterschap per 3 augustus het onttrekkingsverbod uitgebreid naar een aantal beken: de Bosbeek (Meinweg), Eyserbeek, Geul, Hemelbeek, Klitserbeek, Mechelderbeek, Putbeek, Rode Beek Vlodrop, Rode Beek Vlodrop-Bergerhof, Selzerbeek, Vlootbeek en Zieversbeek.

  Huidige onttrekkingsverboden
  Naast de extra maatregelen van deze vier waterschappen, blijven de onttrekkingsverboden van de volgende waterschappen van kracht:

  Geen onttrekkingsverbod
  De volgende waterschappen hebben nog geen onttrekkingsverbod maar roepen wel op om bewust en zuinig om te gaan met zowel oppervlaktewater, leidingwater als grondwater:

   

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties