Mogelijke Q-status voor wortelknobbelaaltje

  De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) vraagt telers en importeurs zich voor te bereiden op de mogelijke quarantainestatus van Meloidogyne enterolobii, een tropische wortelknobbelnematode. De NVWA treft M. enterolobii met enige regelmaat aan in de teelt en handel van tropische potplanten.

  Bij Q-organismen is het doel de Europese Unie vrij te houden van deze organismen of, indien deze al aanwezig zijn, verdere verspreiding te voorkomen. Het is vrijwel zeker dat Meloidogyne enterolobii dit jaar nog een EU-quarantainestatus krijgt.

  Tropische potplanten

  De NVWA treft M. enterolobii met enige regelmaat aan in de teelt en handel van tropische potplanten (waaronder Arecaceae, Chlorophytum, Ficus, Philodendron en Zelkova). Het gaat om toevallige vondsten bij import- of exportbemonsteringen voor andere soorten nematoden. Een bedrijf kan onder meer besmet raken, zodra waardplanten geïmporteerd worden uit een gebied waar deze nematode voorkomt.

  Meloidogyne enterolobii heeft zeer veel waardplanten, zowel houtige als kruidachtige gewassen, en komt in veel landen verspreid over de wereld voor. Ze is zeer schadelijk op onder meer tomaat, paprika en komkommer. Bestrijding is vrijwel onmogelijk, en vernietiging van besmette planten en het groeimedium is de enige betrouwbare methode om deze nematode uit te roeien.

  Gevolgen

  Op het moment dat de Europese Unie (EU) M. enterolobii als Q-organisme aanmerkt, zal de NVWA een met M. enterolobii besmet bevonden partij weigeren voor import in Nederland. Bij een vondst op een bedrijf zal de NVWA dan maatregelen opleggen om de besmetting uit te roeien. De NVWA adviseert bedrijven daarom nu al insleep van M. enterolobii te voorkomen.

  Advies aan bedrijven

  Ga na of u bewortelde planten importeert uit een gebied waar M. enterolobii voorkomt. De soort komt voor in Noord- en Zuid-Amerika, Afrika en Azië, en is in Nederland aangetroffen op planten die afkomstig zijn uit deze werelddelen. Raadpleeg Eppo voor alle landen waar M. enterolobii nu bekend is, ga er echter vanuit dat ze in meer landen voorkomt.

  Als u bewortelde planten uit een gebied importeert waar M. enterolobii voorkomt, vraag uw leverancier dan ervoor te zorgen, dat het materiaal vrij is van deze nematode. De beste garantie vormt teelt zonder contact met de volle grond. In groeimedium dat alleen uit (schoon) anorganisch materiaal, turf en/of kokosvezel bestaat, is de kans op voorkomen van M. enterolobii vrijwel nihil.

  Is er op enig moment in de productiecyclus contact met de vollegrond of mogelijk besmet irrigatiewater, dan loopt u risico. Vraag de leverancier kort voor export van de partij de wortels te controleren. Zijn er knobbels, wijs de hele partij dan af: de besmetting kan al zonder zichtbare knobbels aanwezig zijn in de andere planten.

  Meer info ver het wortelknobbelaaltje op de site van de NVWA

  Grote knobbels op de wortels van komkommer, veroorzaakt door Meloidogyne enterolobii (foto Dr. Sebastian Kiewnick, Agroscope Changins-Wädenswil Research Station)
  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties