’Onderscheid je met keurmerk migrantenhuisvesting’

  Huisvesters en werkgevers kunnen zich positief onderscheiden met geaccrediteerde keumerken voor huisvesting van arbeidsmigranten. Dit schrijft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken in Kamerbrief. Dit kan via het keurmerk Stichting Normering Flexwonen en binnenkort ook via Agrarisch Keurmerk Flexwonen.

  Met dergelijke keurmerken gelden tevens als een voorwaarde om gebruik te kunnen maken van de uitzondering op het inhoudingsverbod op de Wet Minimumloon in de Wet Aanpak Schijnconstructies.

  Geen grotere rol

  De minister vindt niet dat de werkgever een grotere rol moet spelen bij huisvesting dan nu het geval is. ‘Werkgevers helpen werknemers in veel gevallen bij het vinden van kwalitatieve huisvesting wanneer zij hen naar Nederland halen om hier te werken.’

  Dat kan gaan om een bemiddelende rol, maar ook door het realiseren van huisvesting of hier met gemeenten en andere partijen afspraken over te maken. ‘Ik acht het echter ongewenst dat werknemers volledig afhankelijk worden van hun werkgever wanneer het de huisvesting betreft’, aldus de minister.

  ‘Wanneer zij hier langer verblijven, vind ik het belangrijk, zowel vanuit afhankelijkheidsoogpunt als vanuit integratieperspectief, dat arbeidsmigranten op zoek gaan naar een eigen plek om te wonen met een eigen huur- of koopwoning. Bij die zoektocht kan uiteraard wel hulp geboden worden door de werkgever.’

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties