Protocol biedt oplossing afvalprobleem eikenprocessierups

  In opdracht van het ministerie van LNV heeft Henry Kuppen van Kenniscentrum Eikenprocessierups een protocol opgesteld met regels voor aanbieders, transporteurs en verwerkers van epr-afval. Hiermee is een verdere invulling gegeven aan de eerdere voorlopige oplossing voor het epr-afvalprobleem.

  Het protocol is is een adviserende richtlijn voor het verantwoord verpakken, opslaan en transporteren van epr-afval. Het protocol beschrijft gedetailleerd de randvoorwaarden voor de verschillende partijen die in de procesketen rondom de verwerking betrokken zijn.

  Kunststof vaten of big bags
  Voor rupsenbestrijders betekent het praktisch dat ze droog eikenprocessierupsen afval in 60/200 l. kunststof vaten, 60 liter kunststof boxen of speciale ’asbest’ big bags moeten aanleveren. Al deze verpakkingen moeten voorzien zijn van de ’Euralcode 20 02 03’ en de aanduiding ’Irriterend eikenprocessierups afval’.

  Opslag
  Alle EPR-afval verpakkingen dienen op een niet voor publiek toegankelijk afgesloten omheind bedrijfsterrein opgeslagen te worden. Dat gebied moet gemarkeerd worden met waarschuwingsborden en is bij voorkeur uit de zon geplaatst. De vaten en big bags moeten op pallets geplaatst worden en daarop gefixeerd worden met wikkelfolie of krimphoes.

  Aangemelde afvalverwerkers
  Naast regels vermeldt de publicatie ook welke afvalverwerkende bedrijven epr-afval op de voorgeschreven verpakte wijze kunnen verwerken. Op het moment staat voor het verwerken van afgesloten vaten Zavin in Dordrecht vermeld, voor het verwerken van big bags is dat HVC in Alkmaar. Meer afvalverwerkers kunnen zich nog melden.

  Nat afval
  Rupsen, nesten en nestrestanten kunnen ook in een watertank worden opgezogen. Dit nat epr-afval mag alleen gestort worden in een inrichting volgens wet Milieubeheer. Momenteel wordt nog gezocht naar een inrichting die nat epr-afval wil innemen. Deze is nu echter niet beschikbaar en het wordt afgeraden deze methode toe te passen.

  Het protocol is in opdracht van ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit opgesteld door Henry Kuppen, Kenniscentrum Eikenprocessierups in samenwerking met Cumela, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Nederlandse Vereniging van Plaagdiermanagement bedrijven, KAD, Transport en Logistiek Nederland, Vereniging van afvalbedrijven en VHG.

  Klik hier voor het protocol (pdf).

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties