Tien nieuwe technieken in SDE++ regeling 2020

  De nieuwe SDE++ subsidie wordt in het voorjaar opengesteld. Dit heeft minister Wiebes (EZK) geschreven in een brief aan de Tweede Kamer. De regeling is breder dan de SDE+ en maakt het mogelijk om ook andere technologieën voor emissiereductie te stimuleren dan alleen hernieuwbare energieproductie. Voor de tuinbouw zitten hier interessante toepassingen bij.

  Of alle toepassingen daadwerkelijk voor subsidie in aanmerking komen hangt nog af van doorrekening door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), internetconsultatie, een staatssteuntoets in Brussel en goedkeuring door de Tweede Kamer. Naar verwachting is er 1 januari 2020 definitief duidelijkheid over de opties die in aanmerking komen.

  Naast de bestaande technieken (zon, wind, biomassa, geothermie en waterkracht) rekent het PBL de volgende tien nieuwe technieken door:
  • Uitbreiding van zonthermie (glastuinbouw),
  • Aquathermie,
  • Uitbreiding geothermie met specifieke categorieën voor ondiepe
  geothermie en toepassingen voor stadsverwarming en glastuinbouw,
  • Composteringswarmte,
  • WKO in de glastuinbouw,
  • Benutting restwarmte (industrie en datacentra),
  • Warmtepomp industrie,
  • Elektrische boiler,
  • Waterstof productie,
  • CO2-afvang en -opslag (CCS).

  Bij openstelling van de SDE++ zal gelden: hoe lager de kostprijs van een optie (euro per ton CO2-reductie), hoe groter de kans op subsidie.

  Een aantal opties komen nog niet in aanmerking voor de openstelling in 2020, waaronder CCU (Carbon Capture and Usage). Dit is het afvangen van CO2 bij de industrie en leveren aan productieprocessen, zoals de glastuinbouw. De minister stelt dat het zeker een jaar zal duren voordat Brussel hier toestemming voor geeft, en dat er bovendien meer onderzoek nodig is. Volgens Glastuinbouw Nederland is CCU cruciaal omdat hiermee de CO2-voorziening kan worden uitgebreid. Dit is een randvoorwaarde om alle andere duurzame energie opties mogelijk te maken. De belangenorganisatie wil met andere partijen actie ondernemen om CCU toch mee te nemen in de openstelling van 2020.

  Alle vormen van energiebesparing, waaronder LED verlichting, komen in 2020 niet in aanmerking voor de regeling. Er is meer tijd nodig voor uitwerking. Er zal bekeken worden of LED verlichting, al dan niet tijdelijk, op een andere wijze ondersteund kan worden.

  Vanuit programma het programma Kas als Energiebron (samenwerking ministerie LNV en Glastuinbouw Nederland) wordt gewerkt aan de verdere invulling van de SDE++ regeling. Binnenkort start de openbare consultatie. Glastuinbouw Nederland zal een reactie opstellen in afstemming met ondernemers en leveranciers. De organisatie roept iedereen op om kennis en inzicht aan te leveren.

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties