Verzekeraar Jan Schreuder: ’Siertelers weten te weinig van weerpolis’

  In de sierteelt is nog weinig animo voor de Brede Weersverzekering, maar volgens Jan Schreuder, directeur van Vereinigte Hagel in Nederland, komt daar verandering in.

  Hoe gaat het met de Brede Weersverzekering?

  „Goed. Ik zie dat het aantal telers met zo’n verzekering toeneemt. In 2016 en 2017 hadden we in Nederland gemiddeld 23% groei per jaar. In tien jaar tijd zijn we gegroeid van nul naar 2.000 klanten. Vooral jonge ondernemers staan meer open om informatie te ontvangen. Ook vanuit de sierteelt krijgen we meer aanvragen.”

  Waarom vooral jonge ondernemers?

  „Misschien doordat dat ze een andere uitgangspositie hebben. Ze hebben een bedrijf overgenomen met veel vreemd vermogen. Ze brengen de risico’s in kaart en maken een afweging. Het weer mag daarin niet ontbreken. De vraag is dan: wat kan ik zelf preventief doen, en wat niet? Wat moet ik afdekken met een verzekering? Wat zijn de voorwaarden en de bijbehorende premie? Het is belangrijk om te beseffen dat de overheid niet meer bijspringt bij calamiteiten, zoals vroeger met de Wet Tegemoetkoming Schade. Daar is de Brede Weersverzekering voor in de plaats gekomen.”

  Foto: Joef Sleegers

  Hoeveel deelnemers zijn er in de sierteelt?

  „In de sierteelt en de boomkwekerij gaat het om enkele tientallen telers. Snijheesters, snijbloemen en boomkwekerijproducten, in die volgorde.”

  Dat zijn er niet veel. Waarom niet?

  „Kwekers vergeten soms dat het inkomen buiten op het veld staat. En zolang je niet zelf hebt meegemaakt dat je ineens alles kwijt bent door een weercalamiteit, denk je dat het alleen elders gebeurt. Ik denk ook dat er onwetendheid is over de mogelijkheden van de verzekering; er is maatwerk mogelijk, een flexibele dekking. Dat is het best uit te leggen aan de keukentafel. Misschien speelt mee dat het in de sierteelt gaat om kleinere oppervlakten met een hoge verzekerde waarde. Er is meer preventie mogelijk. Als je de schade zelf kunt dragen, dan is dat prima. Anders kan een Brede Weersverzekering een oplossing bieden. Elke ondernemer moet daarin zelf zijn eigen afweging maken.

  Banken vragen steeds vaker aan ondernemers of het weerrisico is afgedekt. In gesprekken met banken merk ik dat zij die richting op willen, omdat de risico’s toenemen. Het KNMI geeft aan dat het weer extremer wordt.”

  Foto: Arno Engels

  Maar als je zelden last hebt van hagel ga je je toch niet verzekeren? Dus voor bedrijven die meer risico lopen wordt het dan duurder.

  „We hebben een sterke differentiatie per gemeente, per weerrisico, per gewas en teelt, op basis van statistische gegevens van de laatste vijftig jaar. De premie is dus gerelateerd aan het risico. Dat is overal in Nederland anders. Het is wel belangrijk dat zo veel mogelijk telers meedoen, want dan kan de premie omlaag.”

  Toch vinden veel siertelers het te duur.

  „De telers die het hardst roepen dat het niks is, weten er het minste van. Dat ervaar ik in gesprekken met telers of tijdens presentaties. Daarom zeg ik: laat je informeren. Vraag collega’s die wel zijn verzekerd naar hun ervaringen. Dan weet je waar je eventueel ’nee’ tegen zegt. En als je vijf jaar geleden voor het laatst bent geïnformeerd, dan is er veel veranderd.”

  Ik hoor altijd dat de schadedrempel zo hoog is.

  „Tot 2017 hebben we altijd schade getaxeerd ongeacht de oppervlakte. Dat strookt met onze visie van een correcte schadevaststelling. Tegenwoordig zijn we echter vanuit de overheid verplicht om ook te kijken naar de oppervlakte. Meer dan 30% van de oppervlakte moet getroffen zijn en er moet meer dan 30% schade zijn. Mijn advies aan telers is: splits waar mogelijk grote percelen op in kleinere percelen voor de Gecombineerde opgave. Het is extra administratie, maar het pakt veel eerlijker uit in geval van schade.”

  Vanwaar al die veranderingen in de voorwaarden?

  „Dat heeft te maken met Europese en nationale regels. De EU-regels worden voor 2019 ook weer aangepast. Verder houden we zelf elk jaar de voorwaarden tegen het licht, samen met onze leden, om te zien waar we de dekking kunnen verbeteren. Bijvoorbeeld, kunnen we de stormdekking verlengen? Daarbij willen we trouwens wel de kerk in het midden van het dorp laten. Het is niet de bedoeling dat ondernemers met een Brede Weersverzekering meer risico gaan nemen. Bijvoorbeeld door extra vroeg te planten, waardoor ze meer kans hebben op betere prijzen, maar ook op meer vorst. We blijven bij de gangbare praktijk.”

  Foto: Joef Sleegers

  Wat verandert er in 2019?

  „Dan gaat de Omnibus-regeling in, een pakket wijzigingen in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Het eigen risico wordt verlaagd en de tegemoetkoming in de premie gaat van 65 naar 70%. Volgend jaar gaat dit voor Nederland gelden. In de rest van de EU is het al in 2018 ingevoerd.”

  Dat is tijdelijk een hogere tegemoetkoming. En daarna?

  „Vanaf 2020 komt er een nieuwe periode in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. De EU ziet de weercalamiteiten toenemen en wil dat de primaire sector nadenkt om zich financieel te beschermen. Eurocommissaris Phil Hogan heeft al gezegd dat er minder directe inkomenssteun zal komen, en meer tegemoetkoming om risico’s af te dekken, waaronder het weer. Ik denk dus dat de tegemoetkoming eerder meer wordt dan minder.”

  Ook in Nederland, met een assurantiebelasting van 21%?

  „De assurantiebelasting is mij een doorn in het oog. De overheid heeft het weerrisico verschoven naar de sector, en heft daar ook nog eens belasting over. Brussel komt de telers tegemoet, en de Nederlandse overheid roomt dit weer af. Terwijl in de rest van Europa bijna geen assurantiebelasting geldt. Onze telers zijn dus achtergesteld op andere landen. Ik vind dat niet fair. Iedereen weet dat de weerrisico’s toenemen en dat we daar met zijn allen verantwoordelijk voor zijn. Samen met LTO gaan we dit weer aankaarten bij de politiek, in november tijdens de begrotingsbesprekingen in de Tweede Kamer. Ik hoop dat we dit van tafel kunnen krijgen.”

   

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties