Warmte uit water biedt goede kansen voor glastuinbouw

  Aquathermie is een nieuwe energiebron die van grote betekenis kan worden voor de glastuinbouw. Vorige week ondertekenden twintig partijen de Green Deal Aquathermie, met het doel dit verder te ontwikkelen. Glastuinbouw Nederland is partner in de deal. „Dit biedt goede kansen voor de energietransitie”, denkt Erik Kraaij, die vanuit de Unie van Waterschappen het programma leidt.
  Er is nog maar weinig praktijkervaring met aquathermie. Er zijn een paar pilots in de woningbouw, en in de glastuinbouw is Koppert Cress het enige voorbeeld. „De techniek is niet ingewikkeld”, zegt Kraaij. „De grootste uitdaging is om het te organiseren en te financieren.”
  Wat is aquathermie precies?
  „Aquathermie is de winning van warmte uit oppervlaktewater, afvalwater en drinkwater. De warmte kunnen we in de zomer oogsten, opslaan onder de grond en in de winter gebruiken. In de komende jaren gaan we met een groot aantal partijen kijken hoe we deze energiebron kunnen benutten. We hebben al een inventarisatie gemaakt van de mogelijkheden, en weten dat het kan.”

  Sinds wanneer is er interesse in dit onderwerp?
  „Eigenlijk pas sinds het Klimaatakkoord. De waterschappen hebben er aan de klimaattafels op gewezen dat dit een goede warmtebron zou kunnen zijn. Tot voor kort werd hier heel sceptisch naar gekeken, maar sinds CE Delft en Deltares hebben uitgerekend dat aquathermie in ongeveer 50% van de warmtebehoefte van woningen en gebouwen kan voorzien, zijn de ogen geopend. De grootschalige opwekking van zon- en windenergie is niet onomstreden, en ook voor aardwarmte is men soms huiverig. Aquathermie heeft die problemen niet.”

  Lees het volledige interview met Erik Kraaij over aquathermie in het Vakblad voor de Bloemisterij of in het digitale magazine.

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties