Wel hulp geen geld van overheid voor droogte

  De Nederlandse overheid wil agrariërs alleen helpen bij knelpunten in de teelt of de voedselvoorziening van vee als gevolg van de aanhoudende droogte. Ze geeft geen financiële compensatie voor boeren en tuinders met schade vanwege het uitblijven van neerslag en lage waterstanden.

   

  Droogte is een verzekerbaar risico en valt daarom onder het risicomanagement van een ondernemer. Dit standpunt hanteert de overheid. Zij betaalt wel al jaarlijks enkele miljoenen euro’s mee aan de brede weerverzekering voor agrariërs. De overheid is wel bereid om enkele regels tijdelijk te versoepelen. Zo is in overleg met standsorganisaties besloten om de uitrijtermijn voor mest te verlengen, zodat het spul pas op de akkers komt als de groei (hopelijk) weer op gang komt. Voor het zaaien van zogenoemde vanggewassen komt ook enige coulance.

  Nog geen structurele problemen in sierteelt

  Verzilting is lokaal al aan de orde, net als gebrek aan voldoende gietwater. Toch zijn er nog niet echt grote knelpunten in de sierteelt, net als in de bollenteelt volgens de betreffende standsorganisaties. De kosten en arbeid voor het nat houden van de gewassen en percelen lopen wel flink op. De onlangs afgeronde oogst van tulpenbollen laat zien dat de warmte en droogte van de afgelopen maanden zeker een negatief effect hebben: minder stuks en kleinere bollen. Diverse broeiers hebben inmiddels hun broeischema voor komend seizoen aangepast, in sortiment en stuks (minder dan gepland). De prijs van tulpenbollen is gestegen door mindere oogst.

  Landelijk watertekort

  Wie naar de zogenoemde Droogtemonitor van het KNMI kijkt, ziet dat het tekort aan water heel Nederland treft. (zie figuur)

  Er is formeel nog geen officiële crisissituatie. Het Managementteam Watertekorten (MTW) probeert het beschikbare water zo goed mogelijk te verdelen, rekening houdend met de Waterwet. Bij een dreigend watertekort gaan de veiligheid van de dijken, drinkwatervoorraad, bescherming van zeldzame natuur en energievoorziening altijd voor. Daarna zijn de zogenoemde kapitaalintensieve gewassen en proceswater van fabrieken aan de beurt en als laatste de landbouw, scheepvaart, industrie, binnenvisserij, recreatievaart en niet-zeldzame natuur. Besluiten worden regionaal genomen, ofwel maatwerk per waterschap en gebied.

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties