1350 lindes tegen verzuring bosbodems Twente

    Landschap Overijssel en Bosgroep Noordoost Nederland planten begin maart lindebomen op 6 plaatsen in Twente. De lindes helpen tegen verzuring van bosbodems en geven zo weer kans aan typische bosplanten als bosanemoon, muskuskruid en dalkruid.

    Bossen op zandgrond hebben last van de neerslag van stikstof, afkomstig uit landbouw, verkeer en industrie. Deze stikstof verzuurt de bosbodems op zandgronden. Hierdoor worden plantensoorten die niet goed kunnen groeien in zure gronden, schaars.

    Verbeteren van de verzuurde bosbodems kan door de aanplant van lindes. Het blad van de linde bevat namelijk relatief veel calcium en kalium. Deze mineralen maken de bosbodems minder zuur. Daarnaast worden de plantgaten voorzien van steenmeel, een kalkrijke voedingsstof. Dit zorgt ervoor dat de bossen gezonder en duurzamer worden en lindes hier weer kunnen groeien.

    Vroeger kwamen zowel de zomer- als de winterlinde nog veel voor, maar nu zijn ze vrijwel allemaal verdwenen. Het blad is gebruikt als veevoer en het hout om te stoken. Dit terwijl lindes belangrijk zijn.

    De lindes worden begin maart aangeplant op locaties in Overdinkel, Ootmarsum, Ambt-Delden, Enter, Markelo en Enschede. Op elke plek zullen er 225 lindes worden geplant. Er worden lindes geplant die van nature in dit gebied thuishoren. Hiervan kunnen schimmels, wieren, mossen en insecten profiteren die van nature op de lindes leven. Dit is goed voor de biodiversiteit.