€137 miljoen voor duurzame investeringen

De overheid stelt dit jaar €137 miljoen beschikbaar voor ondernemers die duurzaam willen investeren. Ondernemers die investeren in duurzame gebouwen of het efficiënter omgaan met grondstoffen kunnen rekenen op fiscaal voordeel via de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

Dat blijkt uit de Milieulijst 2017 die de Staatscourant zojuist publiceerde. Bedrijven die investeren in technieken die op de Milieulijst staan, kunnen tot 36% van de investeringskosten aftrekken van hun fiscale winst.

De nieuwe Milieulijst biedt belastingvoordeel voor duurzame gebouwen, innovatieve afvalverwerkingstechnieken en vele andere vernieuwende milieutechnieken. De grootste wijzigingen ten opzichte van 2016 betreffen de eisen voor duurzame transportmiddelen.

Duurzaam transport
Voor elektrische bestelwagens geldt een hoger voordeel dan in 2016. Ook nieuw is een gesloten koelsysteem met CO2 als koelmiddel. Daarnaast komen in 2017 ook stille opleggers met een hermetisch gesloten koelsysteem in aanmerking.

Ook voor mobiele machines zoals landbouwvoertuigen gelden in 2017 strengere voorwaarden. Zowel op het gebied van geluid als emissie heeft een aanscherping plaatsgevonden.

Doelvoorschriften
In een aantal gevallen omschrijft de Milieulijst niet de techniek zelf, maar het doel van de investering. Hiermee wil MIA\Vamil ondernemers ondersteunen in bijvoorbeeld het nastreven van circulair ondernemen. Het gaat dan vooral om het efficiënter omgaan met grondstoffen, het vervangen van schadelijke productiemethoden en het terugbrengen van afval tot grondstoffen.

Verder bevat de Milieulijst 2017 enkele nieuwe verwerkingstechnieken voor afval. Ook producten als bioplastics van gecertificeerde grondstoffen, duurzaam beton en milieuvriendelijke dakbedekking komen in aanmerking. Hiermee neemt MIA\Vamil een voorschot op het nieuwe Landelijk Afvalbeheersplan.

Het MIA-voordeel voor duurzame gebouwen is verlaagd door het succes van dit type investeringen.