€220 miljoen lastenverlichting door opheffing schappen

Vrijwel alle verplichte heffingen die ondernemers moeten betalen aan de product- en bedrijfschappen (PBO) verdwijnen per 1 januari 2014. Dit betekent een lastenverlichting van circa €220 miljoen voor bedrijven.

Het kabinet bereidt een wetsvoorstel voor dat er voor moet zorgen dat publieke taken van algemeen belang uitgevoerd blijven worden. Dat zijn bijvoorbeeld het bevorderen van plant- en diergezondheid en dierenwelzijn en voedselveiligheid.

Taken voor het bedrijfsleven, zoals voorlichting en promotie, worden op eigen rekening en op basis van vrijwilligheid uitgevoerd.

De taken op het gebied van het Europese landbouw- en visserijbeleid worden per 1 januari 2014 overgenomen door de overheid. Deze taken worden nu al in opdracht van de minister van Economische Zaken uitgevoerd. Hiervoor is geen wetswijziging nodig. 80% van de publieke taken worden overgebracht naar de Rijksoverheid.

Het streven is om de resterende taken uiterlijk 1 januari 2015 over te nemen. Het wetsvoorstel dat dit moet regelen wordt naar verwachting in het voorjaar naar de Tweede Kamer gestuurd.