ABN-Amro: Herstel bouwsector versnelt

Door de milde winter en het versnelde herstel van de bouwsector zijn de bouwprognoses aangepast. ABN-Amro verwacht dat de bouwproductie in 2014 met 3% zal stijgen en in 2015 met 2%. Dat staat in de prognose voor het derde kwartaal.

Alle branches binnen de bouw zullen een positieve groeiontwikkeling laten zien in 2014 en 2015. Ook aanverwante sectoren zullen van de opleving in de bouw kunnen profiteren.

De bouwproductie steeg mede door de milde winter in de periode januari-mei 2014 met 3,3% jaar op jaar. Bovendien laten de indicatoren die de staat van de bouwsector aangeven een stijgende lijn zien.

Alle branches profiteren
De opwaartse bijstelling van de prognose van de bouwproductie in 2014 uit zich in alle branches van de bouw. Voor zowel de woningbouw, utiliteitsbouw als de grond-, wegen- en waterbouw (gww) worden in 2014 positieve groeicijfers verwacht.

De productie van de woningbouw zal naar verwachting 1,25% stijgen. De gww heeft het meest geprofiteerd van de milde winter. Dit resulteert in een verwachte groei van 2,5%.

De utiliteitsbouw zal met 4,75% de grootste groei laten zien. Dit komt door het versnelde herstel van de bouwsector in combinatie met de toename van de bedrijfsinvesteringen.