AOC’s ontsteld over ontkenning korting mbo-groen

  Het groene onderwijs is verontwaardigd over uitspraken van minister Bussemaker van OCW. Zij stelt dat de voorgenomen bezuiniging bij het ministerie van EZ niet leidt tot onderbekostiging van het mbo-groen.

  Volgens de AOC Raad tonen berekeningen aan dat groen onderwijs vanaf 2016 substantieel minder geld krijgt voor haar studenten. Voor vergelijkbare opleidingen zoals ‘medewerker buitenruimte’ (groenvoorziening) ontvangen de groene scholen in de toekomst bijvoorbeeld ruim €1.500 minder bekostiging dan een ROC voor een student stratenmaker.

  Begroting
  Diverse Tweede Kamerleden stelden de dreigende onderbekostiging voor het mbo-groen aan de kaak tijdens behandeling van de OCW-begroting. Dinsdag 3 november behandelt de Tweede Kamer de begroting van EZ, met hierin de voorgenomen bezuiniging van €28 miljoen voor het groene mbo.

  „Door de onderbekostiging komt de continuïteit van het groene mbo ernstig in gevaar. Het kan toch niet zo zijn dat onze leerlingen en studenten de dupe worden van een financieel tekort bij het ministerie van EZ”, aldus de AOC Raad.

  Bron: Tuin en Landschap