Weinig aandacht politieke partijen voor klimaatverandering

    Politieke partijen besteden te weinig aandacht aan het onderwerp klimaatverandering in hun verkiezingsprogramma’s. Dat schrijven Entente Florale en Operatie Steenbreek in een brief aan de tien grootste politieke partijen.

    Entente Florale en Operatie Steenbreek hebben de verkiezingsprogramma’s van de tien grootste politieke partijen geanalyseerd op de onderwerpen natuur, groen, stedelijke omgeving en klimaat.  Volgens beide stichtingen gaat het bij veel partijen alleen over beperking van emissies van broeikasgassen en CO2.

    In een brief aan de fractievoorzitters van de grootste landelijke partijen vragen Entente en Operatie Steenbreek om meer aandacht voor klimaatverandering op de partijagenda’s en tijdens de coalitieonderhandelingen. Ook in de verkiezingsprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 moet er aandacht voor dit onderwerp zijn.