Aanpak Iepenwacht Groningen blijft succesvol

Het aantal bomen in de provincie Groningen dat slachtoffer wordt van de gevreesde iepziekte blijft laag. Dat meldt Iepenwacht Groningen.

Dit jaar is evenals vorig jaar maar circa 0,5% van de iepen uitgevallen. Tien jaar geleden lag dit percentage nog ruim boven de 10%. Dat betekent dat de gezamenlijke aanpak van de iepziekte door de beheerders, via de Stichting Iepenwacht Groningen, zijn nut in de praktijk ruimschoots heeft bewezen.

De inspecteurs van de Iepenwacht gaan twee keer per jaar bij alle iepen in de provincie Groningen langs. De zieke bomen die zij aantreffen worden snel en zorgvuldig opgeruimd door gecertificeerde aannemers waardoor besmetting van gezonde buurbomen wordt voorkomen. Deze aanpak blijft nodig want de ziekte kan zich uit een aangetaste boom snel verspreiden.

Door de lage ziektedruk en de komst van goede resistente iepenrassen zijn de omstandigheden weer geschikt voor het aanplanten van iepen op grotere schaal. Mede dankzij het project ‘Herplant Iepen in de Waddenregio’ worden er momenteel weer veel iepen geplant. Doel van dit project is om de karakteristieke iepenbeplantingen in de Waddenregio langs wegen, in de wierde- en terpdorpen, op historische terreinen en op de boerenerven te herstellen. In totaal zullen er 7000 iepen worden aangeplant tot en met 2016, met subsidie van het Waddenfonds. In Groningen voeren de Iepenwacht en Landschapsbeheer Groningen dit project uit in samenwerking met de provincie Groningen en de Groninger Waddengemeenten.