Aftrap campagne Vitale Groene Stad

Tijdens de Nationale Groendag in Apeldoorn heeft Entente Florale-voorzitter Jaap Spros de poster ‘Groen, het kapitaal voor gemeenten en haar inwoners’ overhandigd aan Kees Jan de Vet van VNG, Lian Merkx van Platform31 en Rob van Brouwershaven van het ministerie van EZ.

De poster (pdf) maakt onderdeel uit van de campagne rondom de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014. De Vitale Groene Stad wil zo de politiek en inwoners informeren over het belang van een groene leef- en werkomgeving.

Op de poster staan tal van voorbeelden die afkomstig zijn van recente onderzoeken, zoals TEEB Stad. Het doel is dat de partijen geïnspireerd raken om deze kennis onder meer te verwerken in hun partijprogramma’s.

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen worden politieke partijen op lokaal niveau van informatie voorzien over de economische en maatschappelijke waarde van groen.