Alterra neemt eikensterfte onder de loep

Alterra is gestart met een onderzoek naar sterfte van oudere zomereiken in bossen en parken. Beheerders uit verschillende delen van Nederland hadden bij het Bosschap afsterving gemeld.

Het Bosschap vraagt alle beheerders om mee te doen aan het onderzoek, als ze sterfte in hun zomereikenopstand zien of hebben gezien. Het onderzoek gebeurt in opdracht van het Bosschap en het ministerie van Economische Zaken.

Alterra gaat in kaart brengen wat de ernst van de sterfte is per provincie, wat de oorzaken zijn en hoe de sterfte wellicht is te voorkomen en te bestrijden.

Rupsenvraat
In de jaren ’90 trad er ook sterfte op onder eiken. Uit onderzoek door Alterra bleek toen dat de bomen waren verzwakt door rupsenvraat.

In die jaren was er niet alleen vraat door rupsen van kleine wintervlinder, grote wintervlinder en groene eikenbladroller, maar ook veel vraat door najaarsspanner, kleine voorjaarsspanner en voorjaarsuilen.

De verzwakte bomen werden vervolgens aangetast door de eikenprachtkever, destijds een nieuw fenomeen in eiken. Bij 39% van de afgestorven eiken werden larvengangen van deze kever vastgesteld.