Amsterdam Green Campus richt zich op groene innovatie

Het innovatieplatform Amsterdam Green Campus is op 26 januari officieel van start gegaan. In dit regionale platform gaan onderzoekers, onderwijsinstellingen en ondernemers samenwerken aan vernieuwingen en het opleiden van talent binnen de groene sector.

Binnen de Metropoolregio Amsterdam liggen enkele van de meest innovatieve tuinbouwregio’s van Europa, met wereldwijde bekendheid van de ‘groene kennis’. Met de totstandkoming van de Green Campus wordt de bestaande kennis gekoppeld aan innovatie, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs; een troef om de concurrentie uit het buitenland voor te blijven.

Initiatiefnemer hoogleraar Plantenfysiologie Michel Haring benadrukt het belang van dit platform: „Om de huidige positie te handhaven is innovatie nodig en moet onze wetenschappelijke kennis sneller in het onderwijs worden verwerkt en bij ondernemers terechtkomen.”

Drie thema’s
Amsterdam Green Campus verbindt wetenschap, opleidingen en bedrijven in de groene sector en start vanuit drie thema’s: Green Genetics, Green Environment and Green Chemistry. Vanuit de thema’s gaat de Campus een sleutelrol spelen bij het oplossen van actuele vraagstukken zoals voedselvoorziening en leefbaarheid in groeiende steden.

Via het platform kunnen bedrijven met hun innovatievraag bij wetenschappers terecht, en kunnen het mbo, hbo en wo elkaars onderwijs versterken. Een voorbeeld is het Green Student Lab waar naast geschoolde masterstudenten – die bezig zijn met innovatieve vragen van bedrijven -, praktijkgerichte Inhollandstudenten zitten.

Samenwerking
De Green Campus is een samenwerking van Inholland, Clusius College, Wellantcollege, CAH Vilentum, Hogeschool van Amsterdam (HvA), Amsterdam Economic Board, Kamer van Koophandel, Greenport Aalsmeer, Greenport Noord-Holland-Noord, Innovation Exchange Amsterdam (IXA) en de onderzoeksinstituten SILS, IBED en HIMS van de Universiteit van Amsterdam.