Tuin en Landschap nieuws AOC Raad wordt per 31 maart 2019 opgeheven

AOC Raad wordt per 31 maart 2019 opgeheven

0

De AOC Raad, het samenwerkingsverband tussen aoc’s binnen het groene onderwijs, wordt per 31 maart 2019 opgeheven. In plaats hiervan komt er een samenwerking tussen de aoc’s en Vereniging Buitengewoon Groen. Hierin zit het vmbo-groen dat geen deel uitmaakt van een aoc.

De overgang van het groen onderwijs naar het ministerie van OCW, heeft ook gevolgen voor de belangenbehartiging rond het groene onderwijs. Belangenbehartiging vindt al geruime tijd plaats door de MBO Raad en de VO-raad, waarvan alle aoc’s lid zijn.

GroenPact

Daarnaast ontmoeten de scholen voor mbo en vmbo groen elkaar regelmatig binnen de Groene Tafel en het GroenPact, waarin samengewerkt wordt tussen de groene onderwijskolom, het bedrijfsleven en het ministerie van LNV. Hierdoor ontstond de behoefte aan een lichtere, meer flexibele vorm van samenwerken.

Kennisdeling

De nieuwe samenwerkingsvorm is bedoeld voor kennisdeling en overleg over onderwerpen die niet of onvoldoende aan de orde komen, zoals examinering in het vmbo en mbo en andere zaken die specifiek zijn voor het groen (v)mbo, het cursus- en contractonderwijs van de aoc’s en de groene aspecten van de kwaliteitsagenda’s mbo.

De nieuwe samenwerkingsvorm wordt nu verder uitgewerkt en voorgelegd aan de Raden van Toezicht van de scholen.

Reageer op dit artikel

avatar