‘Arbeidsgehandicapte ook bij ander bedrijf onderbrengen’

Bedrijven die zelf geen mogelijkheden hebben tot het bieden van een werkplek voor arbeidsgehandicapten, maar er wel voor zorgen dat partijen waarmee zij samenwerken dat doen, moeten daarvoor niet gestraft worden. Dat vinden MKB-Nederland en VNO-NCW.

Deze bedrijven zorgen er immers ook voor dat er meer werkplekken beschikbaar zijn voor mensen met een arbeidsbeperking die minder makkelijk aan het werk komen.

Banen
Niet alle bedrijven kunnen plek bieden aan arbeidsgehandicapten, maar willen wel graag meewerken aan het creëren van meer werkplekken. Bijvoorbeeld door werk te detacheren of door samen met toeleveranciers mensen op te leiden. Zo zorgen ook zij ervoor dat het werk ontstaat op de plekken waar er behoefte is aan menskracht en waar faciliteiten zijn voor mensen met een arbeidsbeperking.

Quotum
De ondernemersorganisaties vinden dat het belang van het halen van 100.000 banen in 2026, het zogenoemde quotum, niet uit het oog verloren moet worden. Belangrijk is dat ondernemers op een reële wijze kunnen bijdragen aan deze afspraak. Hoe en waar deze banen gevormd worden, moet niet de boventoon voeren in het debat.

Boete
Bedrijven die niet aan een bepaald percentage arbeidsgehandicapten voldoen, betalen een boete van 5.000 euro per ontbrekend persoon. Deze regeling kan ingaan in 2017 als de banen niet gehaald worden.