Arbocatalogus hoveniers en groenvoorziening uitgebreid

De arbocatalogus hoveniers en groenvoorziening is uitgebreid met drie nieuwe onderwerpen. De onderwerpen zijn goedgekeurd door de Inspectie SZW.

Via de website van Stigas zijn de nieuwe onderwerpen te bekijken. Het gaat om:
– Stof van beton, steen, hout en stof bij vegen en borstelen.
– Werken op taluds en hellingen.
– Werken bij en langs het water.