Bestrijdingsmiddelen tegen epr bij 195 gemeenten in gebruik

Biologische bestrijdingsmiddelen blijken sterk in opmars bij de bestrijding van de eikenprocessierups. Ruim de helft van de 355 gemeenten in Nederland gebruikt bacteriepreparaten of aaltjes. Dat meldt de Vlinderstichting op basis van eigen onderzoek.

Dat is volgens de stichting niet zo positief als het lijkt: deze middelen doden niet alleen eikenprocessierupsen, maar ook de rupsen van ruim 100 soorten onschadelijke nachtvlinders, die op hun beurt weer een belangrijke voedselbron zijn voor de vogels. De Vlinderstichting roept gemeenten op om per direct deze bestrijding te minimaliseren en te beperken tot plekken met ernstige overlast binnen de bebouwde kom.

Van alle gemeenten in Nederland zocht De Vlinderstichting uit welke bestrijdingsmethoden zij inzetten tegen de eikenprocessierups. Daarbij gebruikte de stichting informatie die gemeenten zelf vermelden op hun website of in in regionale of lokale media.

64% van 306 gemeenten spuit preventief

Uit het onderzoek ontstaat een gemêleerd beeld: 64% van de 306 gemeenten waarvan informatie was te vinden spuit preventief met bacteriepreparaten en/of aaltjes, soms gericht op locaties met hoog risico maar soms massaal op het gehele eikenbestand in de gemeente.

Eveneens 64% van de gemeenten zuigt de nesten weg, vaak als aanvullende maatregel op de preventieve bestrijding. Nestkasten voor mezen worden in 161 gemeenten gebruikt. Hiervan wordt verwacht dat de mezen de eikenprocessierupsen opeten en zo een rol spelen in de natuurlijke bestrijding van de rups.

Natuurlijke beheersing

57 gemeenten passen natuurlijker bermbeheer toe om natuurlijke bestrijders van de rups te stimuleren. 52 gemeenten zetten een diverse beplanting in het openbaar groen in. 50 gemeenten zaaien bermen en perken in en planten bollen. Opvallend genoeg gebruiken 133 gemeenten zowel preventieve bestrijding met aaltjes of bacteriepreparaten als natuurvriendelijke maatregelen.

Veel gemeenten omschrijven de bestrijding met aaltjes of bacteriepreparaten als onschuldig voor mens en dier. Dit is niet het geval volgens De Vlinderstichting. De bacteriepreparaten kunnen huidirritatie veroorzaken bij mensen en mogelijk ook huisdieren. Zowel de bacteriepreparaten als de aaltjes werken niet specifiek op de eikenprocessierups: ze treffen alle rupsen die in de eiken leven.

Praktijkadvies VBNE

De Vlinderstichting wijst op het praktijkadvies eikenprocessierups van de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE). Dit advies is niet gericht op beheerders in stedelijk gebied maar de informatie erin is voor hen in veel gevallen wel bruikbaar.

Foto: Arno Engels

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties