Bestrijdingsmiddelenatlas CML vernieuwd

De bestrijdingsmiddelenatlas van het Centrum van Milieuwetenschappen van de Universiteit Leiden (CML) is vernieuwd. De functionaliteit van de website is toegenomen zodat deze beter kan worden ingezet in regionaal en nationaal milieubeleid.

Al ruim tien jaar is informatie over bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater in Nederland via de online atlas www.bestrijdingsmiddelenatlas.nl te vinden. Onderzoekers en beleidsmakers vinden daar waar bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater worden gemeten, waar en wanneer normen worden overschreden en wat de belangrijkste probleemstoffen zijn.

De lay-out van de website is gemoderniseerd waardoor producten beter worden gevonden. Dankzij nieuwe kleurstellingen en presentaties is het voor de gebruiker van de site makkelijker geworden om een bepaalde stof te selecteren en worden alleen relevante keuzes in menu’s getoond. Een van de nieuwe features is de koppeling tussen landgebruik en bestrijdingsmiddelen.

De bestrijdingsmiddelenatlas is ontwikkeld door het Centrum van Milieuwetenschappen van de Universiteit Leiden (CML) in samenwerking met Royal HaskoningDHV in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.