Vers van de pers

Artis nu officieel botanische tuin

Sinds woensdag 3 juni is Artis officieel een botanische tuin. Tijdens de laatste algemene ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging van Botanische Tuinen (NVBT) verkreeg...