Bijeenkomst ‘Het Paradijs Verbeeld’

Op zondagmiddag 17 augustus vindt de afsluiting plaats van het zomeratelier ‘Het Paradijs Verbeeld’ georganiseerd door het ontwerpinstituut. Tien jonge ontwerpers hebben zich een week lang in dit thema verdiept. De bijeenkomst vindt plaats in KunstFort te Asperen.

Tijdens de afsluiting wordt niet alleen het conceptuele verhaal rond het thema uitgelegd, maar zullen ook drie ’mystery guests’ hun visie over het onderwerp geven. Daarnaast kan de lopende kunsttentoonstelling van het fort bezocht worden. Tijdens de nazit is er gelegenheid om met docenten en oud-cursisten van het ontwerpinstituut kennis te maken.

Persoonlijk paradijs
Als entreebewijs vraagt het instituut aan deelnemers iets mee te nemen wat voor hen het paradijs verbeeldt. Dat kan een foto of een tekening zijn, een gedicht, een souvenir of een snuisterij. Al deze persoonlijke verbeeldingen worden uitgestald en krijgt u na afloop weer mee. Belangstellenden kunnen zich opgeven via het ontwerpinstituut.