Bijenhelpdesk voor groenbeheer

De juiste inrichting en het beheer van groen om bijen te ondersteunen, vraagt om specifieke kennis van de bijen en het benodigde groenbeheer. De provincie Zuid-Holland wil groenbeheerders van openbaar en privaat groen die zich voor bijen willen inzetten, ondersteunen middels een helpdesk.

Het is algemeen bekend dat het niet goed gaat met (wilde) bijen en andere bestuivers, met als risico het uitsterven van soorten en het verslechteren van de bestuiving van bloemen en voedselgewassen.

Voor 2014 en 2015 wil Provincie Zuid-Holland groenbeheerders van openbaar en privaat groen die zich voor bijen willen inzetten, ondersteunen middels de Bijenhelpdesk. Het gaat per casus om een maximum van twee dagen maatwerkadvies door het onderzoeksinstituut Alterra Wageningen UR en Stichting EIS/Naturalis.

Advies
Bent u als professional eigenaar of beheerder van een terrein in de regio Wijk en Wouden, en wilt u advies over welke maatregelen voor bijen op uw terrein te nemen, neem dan contact op met Robbert Snep van Alterra Wageningen UR.

Hij zal met u uw casus doorspreken, een veldbezoek brengen en uiteindelijk advies middels een korte notitie opleveren. Uw vraag en het advies daarbij zullen op de website van de Bijenhelpdesk worden gepubliceerd om andere initiatiefnemers te informeren.