Biodiversiteitstresstest toont kansen en knelpunten

Ingenieursbureau Tauw en Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving (KCNL) lanceerden deze maand de biodiversiteitstresstest. Dit instrument biedt de biodiversiteit in kaart aan de hand van gidssoorten. Het biedt ook inzicht in de kansen en bedreigingen voor de biodiversiteit ter plekke.

Tauw en KCNL ontwikkelden de test de afgelopen twee jaar in samenwerking met de gemeenten Horst aan de Maas, Tilburg, Weert, BOOT, Staatsbosbeheer en Bosgroepen Zuid. De test brengt, met behulp van openbare GIS-data, specifieke gidssoorten en hun stressfactoren overzichtelijk in kaart. Daarbij kun je inzoomen op het stedelijke gebied binnen een gemeente of wijk.

Laagdrempelig

Gekleurde vlakken geven kansrijke gebieden weer en simuleren het effect van mogelijke maatregelen. Zo wordt direct duidelijk welke gebieden potentie hebben. Het moet dan ook een laagdrempelige online tool zijn. De bedoeling is dan ook dat het naast gemeenten ook inwoners of ondernemers kan informeren en inspireren om aan de slag te gaan met biodiversiteit.

Jeroen Reimerink van Tauw: „Het idee is dat je in de ruimtelijke planvorming een extra kaartlaag hebt. Naast bijvoorbeeld hittestress en waterproblematiek. Vaak heb je allerlei soorten maatregelen, bijvoorbeeld opvangkratten bij wateroverlast, maar met groene oplossingen kun je vaak meerdere problemen tegelijk oplossen. Met de biodiversiteitstresstest kun je goed in beeld brengen waar er win-win-win mogelijkheden zijn.”

Uitbreidingen

De biodiversiteitstresstest is nu inzetbaar, maar dat betekent niet dat hij uitontwikkeld is. Reimerink: „Je kunt allerlei uitbreidingen bedenken. Er zijn nu bijvoorbeeld gidssoorten gedefinieerd zoals het icarusblauwtje. De stressfactoren voor die soorten gelden vaak ook als stressfactor voor andere soorten. Maar je kunt het aantal doelsoorten uitbreiden of een specifieke andere doelsoort kiezen die je belangrijk vindt.”

Ook wat betreft schaalniveau en input is er nog van alles mogelijk volgens Reimerink: „Nu wordt alles per wijk bekeken, maar misschien wil je bijvoorbeeld wel meer weten over een bepaalde straat of een park. En nu is alles gebaseerd op openbare data maar misschien wil je wel je beheerinformatie gebruiken om meer inzicht te krijgen in wat er nog mogelijk is aan maatregelen.”

Handvatten voor beleid

De grote waarde van de Biodiversiteitstresstest is volgens Tauw dat het eenduidig inzicht geeft waar precies de kansen en knelpunten liggen voor meer biodiversiteit. Gemeenten krijgen zo handvatten voor concreet en effectief beleid. Zo kan de stresstest bijdragen aan een oplossing voor gemeentelijke opgaven, zoals klimaatbestendig bouwen, duurzame stedelijke ontwikkeling en energietransitie.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties