Tuin en Landschap nieuws Bloemrijke eenjarigen profiteren dit jaar van droogte 2018

Bloemrijke eenjarigen profiteren dit jaar van droogte 2018

0

De gevolgen van deze langdurige droogte in 2018 en bovengemiddeld droge start van 2019 zijn nu goed zichtbaar in de vegetatie. Op plekken waar grassen bovengronds afgestorven waren, profiteren dit voorjaar bloemrijke eenjarigen dat meldt Floron op de website Naturetoday.

Op de vrijgekomen plekken ontkiemden dit voorjaar massaal eenjarigen. Dit voorjaar werden graslanden en bermen op droge zandgronden lokaal gedomineerd door éénjarige (akker)planten. Soorten die afgelopen zomer na de droogte massaal waren gekiemd, zoals paarse dovenetel, vogelmuur, vroegeling, kleine veldkers en keine leeuwenklauw, waren in veel bermen en graslanden overvloedig aanwezig.

Ook de (plaatselijk dominante) aanwezigheid van bloeiende geraniumsoorten, zoals robertskruid, zachte ooievaarsbek en reigersbek, was opvallend. In het stedelijk gebied werden in bermen en op begraafplaatsen opmerkelijk veel verwilderde tuinviooltjes waargenomen. 

Zaadbank
Kenmerkend voor eenjarige planten is dat zij binnen één jaar hun volledige levenscyclus voltooien: ontkieming, bloei, zaadzetting en afsterven. Eenjarigen produceren grote hoeveelheden zaad en kunnen deze vaak op grotere afstand verspreiden, bijvoorbeeld via wind. De zaden van eenjarigen behouden ook vaak lang hun kiemkracht en vormen een zaadbank. Ze kunnen jaren in de bodem wachten tot de omstandigheden gunstig zijn.

Overblijvende kruiden
Veel van bovengenoemde eenjarigen hebben ondertussen hun beste tijd gehad; ze hebben hun levenscyclus voltooid en sterven af. Naar verwachting zullen overblijvende kruiden de komende tijd floreren, dankzij de afname van grassen.

Insecten
Voor insecten is de massale bloei van de eenjarige kruiden waardevol, omdat zij – in tegenstelling tot grassen – zowel nectar als stuifmeel produceren. Ook insectenetende vogels en zoogdieren kunnen hiervan profiteren. Hoewel de zomer van 2018 en de huidige droogte funest leken voor veel planten en dieren, kan het sommige soorten juist kansen bieden.

Peter Bennink
Vakredacteur Peter Bennink werkt sinds 2008 bij Hortipoint. Hij is opgeleid tot vakbekwaam hovenier en schrijft onder meer over aanleg en onderhoud van particuliere tuinen en openbaar groen, gebouwgebonden groen, boomverzorging en sortiment.

Reageer op dit artikel

avatar