Brede coalitie op de bres voor groene en natuurlijke leefomgeving

  Vijf landelijke natuur- en tuinorganisaties hebben de handen ineengeslagen en trekken gezamenlijk op voor het belang en de kwaliteit van de groene ruimte en leefomgeving in Nederland. Het betreft AVVN, Groei & Bloei, IVN, KNNV en Velt.

  Een belangrijke motivatie voor de samenwerking is dat de druk op de ruimte toeneemt, vooral in en om steden. „Het zijn vooral de groene gebieden die door woning- en bedrijvenbouw of nieuwe verkeerswegen geslachtofferd dreigen te worden. Dat wringt met het feit dat overal in het land steeds meer mensen zich bewust zijn van het belang van een gezonde leefomgeving.”

  Volgens de organisaties ervaren mensen het groen in verstedelijkte gebieden als bron van rust en gezondheid. „Ze werken samen om de natuur te behouden en biodiversiteit te bevorderen. Het zelf verbouwen van gezond en natuurlijk voedsel, in moestuinen en volkstuinen, staat geweldig in de belangstelling. Groen en natuur helpen bovendien wateroverlast en hittestress in versteende gebieden te verminderen.”

  Belangen

  De vijf organisaties maken zich zorgen dat de druk op de ruimte er toe leidt dat natuur, groen en ecologie worden geschaad, en daarmee de belangen van iedereen die erbij betrokken is. Daarom roepen ze bewoners, organisaties en overheden op om initiatieven voor groene projecten te nemen en bij stedelijke (her)inrichting het belang voor parken, moes- en volkstuinen en ecologie volwaardig in te passen. Chemische bestrijdingsmiddelen in en om de tuin moeten ontmoedigd worden. De vijf organisaties bieden ondersteuning bij het bereiken van deze doelstellingen.

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties