Brim-beschikkingen uiterlijk 15 november bekend

Aanvragers van de Brim-subsidie zullen uiterlijk 15 november bericht krijgen of hun aanvraag wordt toegekend. De subsidie is bedoeld voor onderhoud van rijksmonumenten zoals boerderijen, molens, landgoederen en parken.

De Brim-subsidie is een tegemoetkoming voor monumenteigenaren en professionele organisaties voor monumentenbehoud in het onderhoud van rijksmonumenten.

De oorspronkelijk datum waarop de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de circa 2.000 ingediende aanvragen zou afhandelen was 1 september. Deze datum was door ICT-problemen niet mogelijk.

Monumenteigenaren of organisaties die de subsidie toegekend krijgen, hoeven niet langer dan normaal te wachten op het eerste voorschot dat door het Nationaal Restauratiefonds wordt uitgekeerd. Deze staat gepland voor half februari 2014.