Aanvulling themanummer Vijverplanten

Per abuis is in het themanummer Vijverplanten de naam van een fotograaf niet vermeld. Het betreft de foto van citroengeel blaasjeskruid die door Frank van Gessele is gemaakt.

Citroengeel blaasjeskruid, Utricularia australis is een zwevende waterplant zonder wortelstelsel. De foto is genomen in het natuurgebied Oosterschar bij Heereveen in Friesland.