Cao-akkoord hoveniers en groenvoorzieners

Branchevereniging VHG heeft op maandag 13 januari een akkoord bereikt met vakbonden FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen. De nieuwe cao heeft een looptijd van twee jaar, van 1 januari 2014 tot en met 29 februari 2016.

Belangrijkste resultaat van de nieuwe cao is een jaarurenmodel waardoor er flexibeler gewerkt kan worden. Uitgangspunt is een voltijds werkweek van 37 uur, gemiddeld op jaarbasis. Per jaar (circa 52,18 weken) wordt derhalve 1.930 uur gewerkt. Dit gaat in per 1 april 2014.

Er is een loonsverhoging afgesproken van in totaal 2,5%, verspreid over tweeënhalf jaar. Deze bestaat dus uit vijfmaal een structurele loonsverhoging van 0,5% met zesmaandsintervallen: te beginnen per 1 januari 2014, vervolgens 1 juli 2014, 1 januari 2015, 1 juli 2015 en tenslotte 1 januari 2016.

BBL-leerlingen
Gedurende het cursusjaar 2013-2014 zal de vergoeding voor BBL-leerlingen aan de werkgever via Florium verhoogd worden naar €3.000 voor het eerste jaar, €2.000 voor het tweede jaar en €1.000 voor het derde jaar. Daarmee willen sociale partners het onder de huidige economische omstandigheden mogelijk maken om actief te blijven investeren in de opleiding van jonge medewerkers. Gedurende de looptijd van de cao wordt bezien of deze verhoging ook de volgende jaren gegeven kan worden.

De komende maanden zal de CAO-redactiecommissie de cao-tekst redactioneel aanpassen en deze in een nieuw boekje uitgeven.