Cao hoveniers algemeen verbindend verklaard

De nieuwe cao voor hoveniers en groenvoorzieners is algemeen verbindend verklaard door minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit houdt in dat alle bedrijven in de sector gehouden zijn aan de cao.

In januari werd een akkoord bereikt over de nieuwe cao. Kernwoord in de cao is flexibiliteit, waarbij de introductie van het nieuwe jaarurenmodel het meest in het oog springt. Met dit jaarurenmodel wordt het mogelijk om het werk, afgestemd op het aanbod ervan en de weersomstandigheden, meer flexibel door het jaar heen te kunnen indelen.

Daarnaast zijn in de nieuwe cao afspraken gemaakt over de loonontwikkeling in de komende jaren en de invoering van een functionerings- en beoordelingssysteem.

Op basis van de algemeen verbindend verklaring is de cao van toepassing op alle bedrijven die onder deze werkingssfeer vallen. Het betreft ondernemingen die werkzaamheden verrichten als hovenier, groenvoorziener, boomverzorger, dak- en gevelbegroener, interieurbeplantinger of greenkeeper.

De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 januari 2014 tot en met 29 februari 2016.