Cursus gemeentelijk speelruimtebeleid

Stichting SPEELRUIMTE en Ingenieursbureau OBB organiseren 3 en 4 juni de jaarlijkse cursus Speelruimtebeleid. In vijf dagdelen wordt actief aan de slag gegaan met vraagstukken over spelen in de openbare ruimte.

Vraagstukken die aan orde komen zijn: hoe zet ik vernieuwend beleid op (rekening houdend met de actuele ontwikkelingen), welke wijze van beheer en onderhoud past bij mijn gemeente, hoe krijgen we – samen met de kinderen – de beste ontwerpen binnen ons budget, hoe vullen we de bewonersparticipatie in en op welke manier komen we tot een passend aanbestedingsdocument?

Het lesprogramma bestaat uit theorie, veldbezoek in de stad en workshops waarbij de deelnemers zelf aan het ontwerpen slaan.

De kosten voor deze cursus op 3 en 4 juni in Utrecht bedragen 955 euro. Hierin zijn al het cursusmateriaal, een overnachting, ontbijt, lunches en diner inbegrepen. Meer informatie en aanmelden op www.speelruimte.nl.