Opnieuw uitstel debat gewasbeschermingsmiddelen

Het debat over gewasbeschermingsmiddelen dat gepland stond voor 24 november, is uitgesteld tot 13 januari 2016. Een schriftelijk overleg over chemische onkruidbestrijding zal pas na dit debat plaatsvinden.

Het wordt steeds onwaarschijnlijker dat het verbod op chemische onkruidbestrijding op verhardingen nog voor het nieuwe bestrijdingsseizoen kan ingaan. Het traject tot de Eerste Kamer, waarna een wetsvoorstel kan worden bekrachtigd, kan nog zomaar enkele maanden gaan duren.

Na de wisseling van staatssecretarissen bij de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu, is het debat dat voor 24 november stond gepland uitgesteld tot 13 januari.

Schriftelijk overleg
Het schriftelijk overleg over onkruidbestrijding, dat onlangs is aangevraagd door Jaco Geurts van het CDA, zal pas na het debat plaatsvinden. Tijdens dit schriftelijk overleg kunnen Kamerleden moties indienen. Ook liggen er nog Kamervragen van het CDA die nog niet beantwoord zijn.

Na het schriftelijk overleg wordt het concept-besluit naar de Raad van State gestuurd voor juridisch advies. Vanwege onduidelijkheid over de juridische haalbaarheid van het besluit hebben Tweede Kamerleden aangegeven het advies van de Raad van State te willen ontvangen. De Tweede Kamer kan daarna opnieuw een debat aanvragen.