Dekkingsgraad BPL boven wettelijk minimum

De dekkingsgraad van het Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw (BPL) zit net boven de minimaal vereiste dekkingsgraad van 104,4%. Eind juli kwam de dekkingsgraad uit op 104,6%.

Dit is een stijging ten opzichte de dekkingsgraad van juni 2013. De stijging is met name veroorzaakt door de goede rendementen op de beleggingen van het fonds in de afgelopen maand.

De dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen het vermogen dat het pensioenfonds heeft en de pensioenverplichtingen die nu en in de toekomst betaald moeten worden.

Buffer
Om financieel helemaal gezond te zijn moet BPL van toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) een dekkingsgraad van 118,6% hebben om zo een goede buffer te hebben bij tegenslagen.

DNB is van mening dat het pensioenfonds op basis van de huidige dekkingsgraad binnen de wettelijke termijn kan herstellen.