Dijksma en Van Dam voorgedragen als staatssecretaris

Sharon Dijksma en Martijn van Dam zijn dinsdagavond op voordracht van minister-president Rutte door koning Willem-Alexander benoemd. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst meegedeeld.

Dijksma wordt de nieuwe staatssecretaris van Milieu en Infrastructuur. Zij volgt de vorige week afgetreden Wilma Mansveld op.

Van Dam wordt de nieuwe staatssecretaris van Economische Zaken en zal zich onder andere bezighouden met landbouw en natuur.

Gewasbescherming
Beide staatssecretarissen gaan voor een deel over het dossier gewasbescherming. Dijksma gaat straks over de gewasbescherming buiten de landbouw. Hieronder valt chemische onkruidbestrijding in de openbare ruimte en in particuliere tuinen.

Van Dam houdt zich in zijn nieuwe functie bezig met gewasbescherming in de landbouw. Hieronder vallen ook zaken als toelatingen voor neonicotinoïden.

Het eerste debat met beide staatssecretarissen over dit dossier is op 24 november.