Dijksma geeft Staatsbosbeheer meer ruimte

Er moet een betere balans komen tussen het beschermen van kwetsbare en niet-kwetsbare natuur door de terreinen meer in te zetten voor maatschappelijke activiteiten. Dat schrijft staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

Dijksma wil Staatsbosbeheer niet privatiseren, maar wel ruimte geven om zelf voor meer inkomsten te zorgen. „Staatsbosbeheer blijft een publieke organisatie. Het bewaakt al sinds 1899 ons groene erfgoed en ik wil dat het dat blijft doen. Door een andere manier van samenwerken en het inspelen op de behoeftes van het publiek kan Staatsbosbeheer nog beter midden in de samenleving komen te staan.”

Inkomsten
Staatsbosbeheer gaat zelf voor meer inkomsten zorgen. Bijvoorbeeld door meer samen te werken met ondernemers en in te spelen op recreatietrends. Daarnaast kunnen sommige terreinen van Staatsbosbeheer goed worden ingezet voor de nationale waterveiligheidsdoelstellingen, zoals de overloopgebieden.

Energiemarkt
In de energiemarkt liggen ook kansen. Inkomsten uit deze markt kunnen de komende jaren toenemen. Zo heeft de organisatie samen met Stadsverwarming Purmerend afspraken gemaakt over het gebruik van houtsnippers voor het verwarmen van de huizen. Ook heeft Staatsbosbeheer een formule ontwikkeld om van gras graskarton te maken. Dit kan gebruikt worden als verpakkingsmateriaal.