Dijksma sluit Natuurpact met provincies

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken en de provincies hebben afspraken gemaakt over een Natuurpact. De provincies worden nu geheel verantwoordelijk om samen met maatschappelijke organisaties het natuurnetwerk te realiseren.

De partijen willen in 2027 minimaal 80.000 ha nieuwe natuur realiseren, de biodiversiteit verbeteren en internationale natuurdoelen bereiken. De door het rijk voor natuur aangekochte gronden worden overgedragen aan de provincies. Er is in totaal tot en met 2017 800 miljoen euro beschikbaar en daarna structureel 200 miljoen euro per jaar.

Staatssecretaris Dijksma: „Er worden met dit Natuurakkoord forse stappen gezet naar een robuust natuurnetwerk. Een goede balans tussen bescherming van de natuur en voldoende ruimte voor economische ontwikkeling is de basis voor een welvarende samenleving en voor duurzame economische groei.”

Gedeputeerde Van Dijk van het Interprovinciaal Overleg (IPO): „Rijk en provincies zijn samen verantwoordelijk voor het natuurbeleid. We zijn blij dat de gereserveerde middelen voor natuur onze kant op komen.”

Natuurnetwerk
Er komen extra hectares natuur bij, waardoor het natuurnetwerk robuuster wordt. Naast aankoop van nieuwe gebieden worden ook de al eerder gekochte gronden ingericht voor natuur. In 2027 moet er bij elkaar 80.000 ha nieuwe natuur zijn ontstaan.

Om de uitvoering een extra impuls te geven nemen de provincies tegen betaling 4.000 ha grond van het rijk over. Tegelijkertijd wordt door het rijk 14.000 ha aan de provincies overgedragen. Hiermee krijgen de provincies de regie over de inzet van alle gronden voor de realisatie van een robuust Natuurnetwerk in Nederland.