Doel van 80.000 hectare extra natuur in 2027 lijkt haalbaar

Het doel van 80.000 ha extra natuur in 2027 lijkt nog steeds haalbaar, al neemt de snelheid waarmee nieuwe natuur wordt gerealiseerd wel af. Dat staat in de Vierde Voortgangsrapportage Natuur in Nederland.

Provincies en het Rijk werken, samen met diverse partners, aan een robuust Natuurnetwerk. Doel is om in 2027 minstens 80.000 ha nieuwe natuur te realiseren. Het herstel van natuur gaat echter langzaan. Daarbij kunnen externe factoren van negatieve invloed zijn op het herstel.

Droge zomer

Dit bleek bijvoorbeeld afgelopen jaar met de droge zomer. Dit soort externe factoren vragen om een integrale aanpak en het maken van ingrijpende keuzes. „We kunnen de natuuropgave alleen realiseren met een aanpak die breder is dan bescherming van soorten en gebieden alleen; het vereist aandacht voor alle aspecten van de interactie tussen mens en natuur.”

De komende jaren worden natuuropgaven valer integraal en gebiedsgericht opgepakt in combinatie met andere opgaven rond bijvoorbeeld klimaat en landbouw.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties