EMVI-criteria voor boombestekken gepresenteerd

VHG Vakgroep Boomspecialisten heeft, in samenwerking met CROW, ondernemers, aanbestedende diensten en adviesbureaus, een leidraad ontwikkeld voor boombestekken met suggesties voor EMVI-criteria. Tijdens de Boominfodag werd de leidraad gepresenteerd.

Met de leidraad willen de boomspecialisten opdrachtgevers van boomspecialistische werkzaamheden inspireren en ondersteunen bij het kiezen en uitwerken van EMVI-aspecten. De leidraad is een belangrijke aanzet om de aanbesteding van boomgerelateerde werken te professionaliseren.

Veel bestekken bevatten standaard EMVI-criteria, die volgens de boomspecialisten niet goed aansluiten bij de opdracht. „Goede criteria dagen de inschrijver uit tot innovatie en procesoptimalisatie”, aldus Remco Valk van de vakgroep. „Ze geven de boomspecialisten de mogelijkheid zich te onderscheiden van de concurrentie die weinig innoveert en vooral inschrijft op bulkwerk tegen lage prijzen.”

Maatwerk
Het document bevat een groot aantal suggesties voor relevante EMVI-criteria voor de thema’s duurzaamheid, communicatie en kwaliteitsborging. Daarnaast zijn aanbevelingen voor de aanbesteding en beoordeling en gunning opgenomen. De leidraad biedt geen pasklare omschrijvingen, maar is vooral bedoeld als handreiking om de aanbesteder te laten nadenken. „Een EMVI-aanbesteding is maatwerk”, zo vinden de ontwikkelaars.

Toetsing
Eén van de aanbevelingen in de leidraad betreft de handhaving na gunning. De opdrachtgever moet de opdrachtnemer houden aan de kwaliteit die is aangeboden. Waar nodig moet hij boetes opleggen gerelateerd aan de hoogte van het behaalde gunningvoordeel.

„Als aannemer heb je recht op goed toezicht”, meent Valk. „In de praktijk ontbreekt dat veelal, mede ook doordat de kennis bij opdrachtgevers afneemt. Maar die kunnen zij inhuren, er zijn goede ETT’ers beschikbaar bij adviesbureaus. Zo wordt voorkomen dat inschrijvers op papier mooie beloften doen en daar ook punten voor krijgen, terwijl daar in de uitvoering weinig van te zien is. Het plan van aanpak moet een nadrukkelijk onderdeel zijn van het contract. En dus ook worden getoetst.”

De leidraad boombestekken is te downloaden via de VHG-website.

Olivier Copijn, de kersverse voorzitter van VHG Vakgroep Boomspecialisten, reikte het eerste exemplaar van de EMVI-criteria uit aan Maarten Loeffen, directeur van Stadswerk (rechts).