EZ kent verlenging gedragscode Flora- en faunawet toe

Het ministerie van Economische Zaken heeft de gedragscode Flora- en faunawet Ruimtelijke Ontwikkeling en Inrichting van Stadswerk verlengd met één jaar. De gedragscode is geldig tot 31 december 2016.

De gedragscode bestaat nu vijf jaar. Stadswerk wil de gedragscode voor een nieuwe termijn van vijf jaar door ministerie van EZ laten goedkeuren. Hiervoor is een evaluatie en actualisatie van de gedragscode nodig. De evaluatie wordt momenteel uitgevoerd onder de gebruikers. De actualisatie volgt in de eerste helft van 2016.

De Flora- en faunawet is bedoeld om in het wild levende dier- en plantsoorten te beschermen. Door zorgvuldig te handelen kan onder bepaalde voorwaarden ontheffing of vrijstelling verkregen worden van verbodsbepalingen. De Stadswerk gedragscode stelt zorgvuldig handelen ter bescherming van in het wild levende planten en dieren centraal en geldt hiermee als een vrijstelling.

De gedragscode voor Bestendig Beheer en Onderhoud van groenvoorzieningen en natuurterreinen is vorig jaar geactualiseerd en voor vijf jaar goedgekeurd door het ministerie.